1. U hoeft zich niet meer aan te melden
  2. Klik hieronder op ‘Maak een Reservering’  bij de datum van de viering die u wilt bijwonen.
  3. Klik op de viering (de donkerblauwe balk)
  4. Klik op ‘Reservering toevoegen’
  5. Vul uw gegevens in 
  6. Klik op ‘Maak Reservering’

U ontvangt een email als bevestiging.

Print deze uit en geef deze aan de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

U moet een reservering maken per persoon, maar u hoeft slechts 1 print out mee te brengen.

Als u geen print out kan meebrengen moet u uw naam, telefoonnummer en aantal familieleden die de viering bijwonen mededelen en laten noteren door
de parochiemedewerker die de presentielijst beheert bij uw aankomst in de kerk.

Vanaf 1 juli 2020 dient toegang tot iedere viering beperkt te worden tot 100 personen.

Wij danken u voor uw medewerking te voldoen aan de vereisten van het coronaprotocol voor kerken.