Missionaire parochie………parochie van hoop en toekomst…

 

We staan aan de vooravond van de missionaire kerk. Er wordt veel over gepraat, maar we moeten nu gezamenlijk tot daadkracht zien te komen. Hierbij moeten we niet langer op ons eigen territorium gericht blijven, het is tijd om verder te gaan kijken… Per 1 januari aanstaande mag ik pastoor in twee grote parochies met tien kerkgebouwen zijn. Het pastoraal team wordt kleiner en de vacatures zijn moeilijk in te vullen. Het aantal kerken zal afnemen. Dat geeft een verdrietig gevoel, maar tegelijkertijd kan het ook nieuwe perspectieven bieden. Het gaat vooral om zichtbaarheid in de parochie. Met tien kerken zijn wij als pastoraal team niet zichtbaar. Alleen een viering voorgaan is niet voldoende. De groep gelovigen wordt kleiner en het aantal vrijwilligers neemt af. Dan moet er iets anders gebeuren anders bloeien alle kernen dood en houden we niets meer over. Wil je uitstraling hebben, dan moet je beginnen in het klein op meerdere overzichtelijke terreinen. Een aanbod van diversiteit voor de verschillende generaties. Het is goed om een gregoriaanse viering te houden, maar ook een Nederlandstalige viering. Een viering met uitstelling van het H. Sacrament en Rozenkransgebed, maar ook een laagdrempelige gezinsviering. Een gezamenlijke voorbereiding op de eerste H. Communie en H. Vormsel waar ook de gezinnen bij betrokken worden. Kind en Jongeren en gezinsbijeenkomsten georganiseerd door het bisdom promoten en stimuleren.

Huisbezoek wordt een belangrijk onderdeel. De kerken openzetten voor gebed, het aansteken van een kaarsje, ontmoeting. Functioneel vergaderen zodat er meer tijd overblijft voor puur pastoraat. Zo kan ik nog wel even doorgaan. We kunnen dit echter niet alleen, daar hebben we u bij nodig.

Maar wat is nu precies een missionaire parochie?

Een missionaire parochie komt hierop neer dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een kerk die probeert te overleven), verandert in een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt. Die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze uitzendt buiten de muren van de eigen kerk om het evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Het is een kerk die relevant is voor de samenleving.

Jezus heeft ons de opdracht gegeven Zijn boodschap van vrede en verlossing uit te dragen. Veel mensen in onze maatschappij zijn op zoek naar zingeving, spiritualiteit en antwoorden op levensvragen. De Kerk heeft de mogelijkheid mensen daarin te helpen, maar we doen dat nog onvoldoende. Een doorsnee parochie richt zich nog steeds naar binnen, op de eigen gemeenschap. Daardoor groeit ze niet meer, is ze niet gezond en dreigt uiteindelijk te sterven. In allerlei parochies in binnen- en buitenland wordt eraan gewerkt om deze beweging te keren en de kerkgemeenschap zo op te bouwen dat mensen er graag bij willen gaan horen, dat het een gemeenschap wordt waarin naast de eigen parochianen ook mensen van daarbuiten zich liefdevol ontvangen voelen en een plek kunnen vinden, en waar mensen een leven lang kunnen groeien in geloof.

Dat is ook onze visie in het nieuwe pastoraal beleidsplan. Wij hopen dat u van harte mee blijft bouwen aan een laagdrempelige parochie(kern) waar er op een warme wijze wordt samengewerkt met de andere parochie(kernen).

Dan staan wij sterk…..dan hebben wij toekomst.

Namens het pastoraal team

Pastoor Hans van Geel