Pastoor Hans van Geel sprak in de Bode over God die even hard huilt als mensen, nu het coronavirus ons leven beheerst. Laten we voor elkaar blijven bidden, dat we samen mogen uithouden, wat we soms bijna niet uit kunnen houden:

God, Gij kent ons, Gij weet van ons zitten en opstaan, al voor wij woorden spreken hebt Gij ze al gehoord:

Voor wie het moeilijk vinden om de coronamaatregelen vol te houden, die dierbaren ziek zien worden, die bang zijn voor wat de toekomst brengen zal; dat zij mensen mogen ontmoeten die hoop, troost en vertrouwen uitstralen…

Voor regering en parlement, voor hen die wij aangewezen hebben om leiding te geven in deze moeilijke tijden; dat zij het welzijn en de gezondheid van ieder voor ogen houden; dat zij zichzelf geleid mogen weten door de grondwet van naastenliefde…

Voor wie werkzaam zijn in de zorg, in de ziekenhuizen, verpleegklinieken, zorgcentra; voor wie nog moeten herstellen van de krachtsinspanning die door hen geleverd werd in het voorjaar; dat zij de kracht vinden om zieken opnieuw te omgeven met goede zorg, liefde, aandacht en geduld…

Voor onszelf, zoekend naar een manier om waardig om te kunnen blijven gaan met alle coronamaatregelen; dat wij onszelf geleid mogen weten door de goddelijke koers van liefde, goedheid en zorg om elkaar…

God,
keer ons naar U en naar elkaar
opdat wij in het gelaat van elke andere mens
uw beeld leren zien, door Christus onze Heer. Amen.

Pastor Wim van Reen