Protocol voor de toediening van het sacrament van het Doopsel in de parochies van de regio’s Zundert en Rucphen ten tijde van corona.

Op basis van de protocollen die door de bisschoppen zijn uitgevaardigd hebben wij als pastoraal team een protocol gemaakt voor de toediening van het heilig doopsel in onze regio’s.

Uitgangspunt van de bisschoppen is dat de doop van baby’s en volwassenen – die in goede gezondheid verkeren – zoveel mogelijk wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

Maar, zo stellen de bisschoppen, ‘omdat het doopsel een heilsnoodzakelijk sacrament is en er momenteel geen zicht is op wanneer het gevaar van besmetting voorbij is, kan toch besloten worden tot het dopen, omdat men het kind niet voor lange tijd de genade van het doopsel wil onthouden. Als dat besluit door de ouders in geweten en met instemming van de bedienaar genomen is, dan moet het doopsel zo veilig mogelijk worden toegediend, dat wil zeggen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen’.

Als pastoraal team hebben wij daarom besloten dat er met ingang van 15 juli 2020 gedoopt kan worden mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. De ouders tekenen voor instemming met de doop, kennende de risico’s op besmetting die er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch kunnen zijn.
  2. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot 30. Dit is minder dan bij de weekendvieringen: omdat de anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen moet worden, zou bij een groter aantal aanwezigen de intimiteit van de doopviering verloren gaan.
  3. De doopheer zal anderhalve meter afstand in acht nemen en contact met de dopeling tot het minimum beperken.
  4. Er zal gebruik gemaakt worden van vers water, dat meteen na de doop aan de aarde wordt teruggegeven.
  5. De aanmelding voor de doop vindt op de gebruikelijk wijze plaats: minimaal zes weken voor de doop aanmelden via het inschrijfformulier. De datum kan al vastgelegd worden, maar het tijdstip en de doopheer zullen doorgegeven worden wanneer deze in het pastoraal team vastgesteld zijn.
  6. De doopvoorbereiding geschiedt niet zoals gebruikelijk in groepsverband. De doopheer zal de doopouders individueel thuis bezoeken en de nodige inhoudelijke en praktische zaken met hen doornemen.

Wij hopen onder deze voorwaarden u in deze moeilijke tijd toch van dienst te kunnen zijn om, wanneer u hiertoe besluit, de doop te kunnen laten doorgaan.

Met vriendelijke groet,                                                       Voor akkoord:

Pastoor Hans van Geel                                                         ouder(s) van de dopeling

 

Protocol rondom doop.

Aanvraag voor een doop komt binnen bij de parochie(kern). De datum die afgesproken wordt dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.

Er wordt een inschrijfformulier aan de ouders gemaild of meegegeven met de vraag om dit zo spoedig mogelijk geheel ingevuld terug te sturen (digitaal of per post). Het kan ook op het parochiesecretariaat of telefonisch samen met de ouders worden ingevuld. Indien het niet volledig ingevuld retour is gekomen, zorgt het centrale aanmeldpunt dat de formulieren alsnog volledig ingevuld worden. De ouders krijgen ook een informatiebrief. De parochie(kern) krijgt de gegevens om de rekening te kunnen sturen, zodat deze is voldaan vóór de doopdatum.

De contactpersoon van de parochie(kern) stuurt de gegevens digitaal naar het centrale aanmeldpunt (in de parochie). In de regio Zundert is dit Ria van Aert (ria.vanaert@home.nl) en voor de Sint Franciscusparochie is dit Koosje van Overveld (kovoschijf@home.nl).

Na het ontvangen van het inschrijfformulier stuurt het centrale aanmeldpunt de ouders de teksten voor het maken van het doopboekje.

Het centrale aanmeldpunt maakt een schema met de data/locaties van de aangemelde dopen. Dit wordt gestuurd naar pastoor Hans van Geel.

Pastoor Hans van Geel bekijkt welke dopen hijzelf kan doen en welke dopen gedelegeerd worden naar de collega’s. Hij geeft dat door aan het centrale aanmeldpunt.