Parochiegegevens

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Kerkpad (sacristie en vergaderruimte)
Wernhoutseweg 149
4884 AT Wernhout
Het kerkgebouw staat aan de Wernhoutseweg 149. Vanaf de weg rechts naast de kerk ligt het parochiecentrum Kerkpad waar vergaderingen en andere parochiële activiteiten plaatsvinden. De kerk is op 16 september 1927 geconsacreerd. Bouwpastoor was Pastoor Bielars.
Contactpersoon parochianen (algemeen): Dhr. K.Roelands, (076-5985979)

Aanmeldingen voor dopen, huwelijken en andere jubilea kunt U opgeven bij Dhr. K.Roelands, (076-5985979)

Contactnr. Kerkpad(Sacristie): 076-5972294

Het parochiecentrum is enkel op donderdag tijdens het spreekuur te bereiken.
Spreekuur: Donderdag van 18.30 tot 19.00 uur

Misintenties:
Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties.
Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum rechts naast de kerk (niet de groene brievenbus) worden gedeponeerd.
Graag in een gesloten enveloppe, met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon.
Misintenties en parochieberichten kunt u wekelijks lezen in de Zundertse Bode. De misintenties hebben wij graag van u binnen ’s zaterdags voor de nieuwe week