Parochie Christus Koning

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Zaterdag 28 mei 2022 17.00 uur: woord- en communieviering

Voorganger diaken Jan van Steenoven

Misintenties:

Jgt. Louis van Hooydonk

Jgt. Anna Godrie-Oostvogels

Louis Godrie

Er wordt 1 collecte gehouden

Dinsdag 31 mei 8.40 uur bidden van rozenhoedje

9.00 uur H. Eucharistieviering.

Voorganger pastoor Hans van Geel

Kerk schoonmaken 30 mei 2022 groep 7