Parochie Christus Koning

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Zaterdag 27 aug 2022 geen viering

Dinsdag 30 aug. 9 uur bidden van het rozenhoedje

Kerk schoonmaken 29 aug. 2022 groep 5

Zaterdag 3 sept. alleen een regionale viering in Rijsbergen om 19.00 uur.