Algemene gegevens:

Parochiekern H. Cornelius

Past. de Bakkerstraat 6
4885 AM Achtmaal        

Tel: 076-598 5218

Bankrekening:
NL 09 RABO 0160 508800

Bereikbaarheidsdienst pastores: 06 20515729


Spreekuur:

Dinsdag: 9.30-10.30 uur
Voor alle kerkdiensten, aanmelden dopen, huwelijken, jubilea en communie thuisbezorgen.        Tel: 076-598 5218
of
Mevr. van Aert-Boden                                              Tel: 076-598 5570

Parochiekerncommissie:

Voorzitter: 
Dhr. E. Dictus                                                             Tel: 076-598 7060

Penningmeester:
Mevr. D. Kools-v. Kalmthout                                  Tel: 076-598 5601

Gebouwen:
Dhr. C. Jorissen                                                         Tel: 076-598 5836

Lid:

Ria van Aert- Boden                                                  Tel: 076-598 5570

Kosters:
Dhr. L. Frijters                                                           Tel: 076-598 5546
Dhr. A. Hereijgers                                                     Tel. 076-598 5250

Communie thuisbezorgen:
Hiervoor kunt u contact opnemen met Ria van Aert.

Avondwake:

Mevr. C. Gommers-Dekkers                                   Tel: 076-598 5831
of
Mevr R. van Aert-Boden                                          Tel: 076-598 5570

Mevr. van Bedaf

Mevr. Oostvogels

Begraafplaats:
Dhr. H. de Ruytter                                                    Tel: 06 20965838

Zonnebloem:
Mevr. J. van Bedaf-Goud                                        Tel: 076-850 0334

Lectoren:
Mevr. C. Gommers-Dekkers                                  Tel: 076-598 5831

Dames- en herenkoor:
Dirigente: Mevr. J. Antonissen-Floren

Kinderkoor: Basisschool de Wegwijzer
Dhr. F. Hereijgers                                                    Tel: 076-598 5522

Eerste Communie/Vormsel:
Info Werkgroepen Basisschool De Wegwijzer   Tel: 076-598 7155
Parochieledenadministratie:
Voorlopig Mevr.Dini Kools                                     Tel:076-598 5601

Bloemversiering kerk

Mevr. C. van Bergen-Bruijns                                 Tel: 076-598 5367

Schoonhouden kerkgebouw:
Mevr. L. Poppelaars-van Dijck                             Tel: 076-598 5289
Onderhoud kerkhof en pastorietuin:

Dhr. Frans Dictus                                                    Tel: 076-5985660 en

Dhr. Jos Daems                                                        Tel: 076-5985507

Gerarduskalender:
Dhr. L. de Koning-Jorissen,                                  Tel: 076-596 2544