Tarieven kerkelijke diensten voor 2021 van het Bisdom Breda:

Tarieven                                                                                                                              2021             2020

Huwelijks-/ uitvaartdienst (mcl. avondwake)                                                              612                608
jubileumdienst                                                                                                                    307                305
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
zonder voorafgaande kerkelijke dienst (2/3)                                                               408                405
Advies parochiebijdragevolgens 1% minimum inkomen                                           132                 122
Stipendium                                                                                                                             11                   11

Ontvangst H. Doopsel                                                           € 124,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deelname Eerste H. Communie                                         € 124,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deelname H. Vormsel                                                           € 124,00 = 1 jaar parochiebijdrage

 

Deze tarieven worden uitsluitend berekend bij geen deelname aan de basisparochiebijdrage.
Bij gedeeltelijke deelname aan de parochiebijdrage wordt naar rato berekend.

Het tarief voor een stipendium (misintentie) ad € 11,00 wordt te allen tijde berekend.

 

De basisparochiebijdrage voor onze parochie is voor 2021 gesteld op € 124,00.

 

Begraafplaatstarieven:

Begraafplaatstarieven 2021

Het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid heeft de tarieven per 1 januari  2021 als volgt vastgesteld:

Graf delven                                                                                                                             € 600,–

Grafrechten 20 jaar inclusief onderhouds- en verwijderingsbijdrage                       € 900,–

Reservering van een (naastgelegen) graf (20 jaar grafrechten)                                   € 900,–

 

Verlenging grafrechten met 10 jaar inclusief onderhoudsbijdrage                            € 500,–

Verlenging grafrechten, na 30 jaar, met 10 jaar inclusief onderhoudsbijdrage   € 250,–

Verlenging grafrechten met 5 jaar inclusief onderhoudsbijdrage                              € 300,–

 

Urnengraf met plaatsing en grafrechten 20 jaar                                                           € 1.125,–

 

Bijplaatsen urn (+ daarbij behorende (verlenging) grafrechten  naar  20 jaar      € 125,–

Uitstrooien as op strooiveld Klein Zundert                                                                    € 250,–

 

De tarieven van onze begraafplaats zijn hiermee verder in lijn gebracht met de landelijke tarieven die het gelden voor kerkelijke begraafplaatsen.