Het pastoraal team bestaat uit:

  • pastoor Hans van Geel,
  • pastoraal werker Gerard Damen,
  • pastoraal werker en teamleider Wim van Reen
  • teamassistente Jeannette de kort.

Assistent-diaken Jan van Steenoven is door pastoor gevraagd om als contactpastor te fungeren voor diaconie en caritas. Tevens ondersteunt assistent-diaken Jan het pastoraal team in het voorgaan bij de weekendvieringen en  speciale vieringen. Het pastoraal team is de diaken erkentelijk voor zijn bereidheid tot ondersteuning in de liturgie en zijn taak binnen diaconie/caritas.