Parochies binnen de gemeente Zundert

 Inleiding

De besturen van de drie parochies binnen de gemeente Zundert en hun pastorale team willen met deze notitie “Kerkelijke betrokkenheid bij het laatste afscheid” aangeven welk scala van mogelijkheden er is bij het afscheid van een dierbare in onderstaande kerkelijke gebouwen:

Sint Bavo kerk te Rijsbergen;

Heilige Cornelius kerk te Achtmaal;

OLV van Altijddurende Bijstand kerk te Wernhout;

Heilige Trudo kerk te Zundert;

Heilige Willibrordus kerk te Klein Zundert:

Er is een ruim aanbod van vieringen met grote mogelijkheden van persoonlijke inbreng.

Avondwake

 • Op de werkdagen is het mogelijk om de dag voorafgaand aan de afscheidsdienst een Avondwake te houden in de kerk met als voorganger(s) leden van de Werkgroep Avondwake. Wanneer er geen uitvaart in de kerk is dan is het mogelijk om op werkdagen een Avondwake in de kerk te houden met als voorganger(s) de leden van de Werkgroep Avondwake. Eigen inbreng is hierbij in overleg mogelijk. In enkele kerken bestaat de mogelijkheid tot opbaren van de overledene voor de avondwake, dit in overleg met de betrokken parochie.

Op zaterdag en zondag is het niet mogelijk een Avondwake te houden. Wel bestaat de mogelijkheid om de overledene te gedenken in de weekendviering.

 Afscheidsvieringen in een van de kerkgebouwen:

 • De vieringen vinden altijd plaats met als voorganger een van de pastorale beroepskracht van het pastorale team verbonden aan de genoemde kerken. Na overleg met pastoor Verheije (of diens vervanger) is het mogelijk dat priesters uit andere parochies, emeriti priesters / diakens en pastoraal werkers/sters, met een zending van de bisschop, voorganger zijn.
 • Afhankelijk van de gekozen vorm van de viering kan er inbreng zijn van familie en vrienden. Eigen teksten, liederen, parochiekoor, CD muziek, koren / zangers of zangeressen passend binnen de context van het kerkgebouw.
 • Na afloop van de viering kan gekozen worden voor begraven op het parochiekerkhof (Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert). Bij een crematie na een dienst in de kerk kan, in overleg, de voorganger meegaan naar het crematorium. Daarnaast is het mogelijk om bij een stille of besloten crematie in eigen kring, de aanwezigen na afloop van de afscheidsviering voor of achter in de kerk van de overledene afscheid te laten nemen.

 Mogelijkheden vieringen in de kerk

 • Eucharistieviering, voorgegaan door een priester. Gezien de aard van de viering is het wenselijk het kerkkoor de gezangen te laten verzorgen. In overleg met de voorganger is een ruime eigen inbreng (teksten / muziek) mogelijk.
 • Woord- en communieviering, voorgegaan door een diaken of pastoraal werker/ster. In plaats van het eucharistisch gebed wordt een communiegebed gebeden. In deze viering wordt de H. Communie uitgereikt. In overleg met de voorganger is een ruime eigen inbreng (teksten / muziek) mogelijk. 
 • Woordviering, voorgegaan door een priester, diaken of pastoraal werker/ster.

In deze viering wordt er geen H. Communie uitgereikt. In overleg met de voorganger is een ruime eigen inbreng (teksten / muziek) mogelijk.

 • Afscheidsbijeenkomst, in onderling overleg kan er gekozen worden voor een afscheidsbijeenkomst in de kerk.  
 • De voorganger is een lid van het pastoraal team of een priester of pastoraal werker/ster met zending van de bisschop. 

Afscheidsvieringen niet in de kerk:

 • Crematorium, de afscheidsviering in het crematorium (wel of niet vooraf gegaan door een viering in de kerk) kan voorgegaan worden door een pastorale beroepskracht uit een van de in de aanhef genoemde parochies.
 • Begraven, zonder voorafgaande kerkelijke viering is dit mogelijk op een van de parochiebegraafplaatsen. Op verzoek kan hierbij een pastorale beroepskracht aanwezig zijn.

Kosten:

 • Hiervoor verwijzen wij u, voor zover de uitvaartondernemer hiervan niet op de hoogte is, graag naar de parochie waarop u voor de verzorging van het afscheid van een dierbare een beroep doet. U kunt ook de website van de betrokken parochie raadplegen.

De diocesane tarieven worden gehanteerd.

Tot slot:

 • Het pastoraal team van de voornoemde parochies is altijd bereid met u mee te denken over een passend afscheid van uw dierbare. Op de site van de betreffende parochie of in de kerkberichten in De Bode vindt u het nummer van de bereikbare dienst.