ANBI aanvraag

 

RSIN nummer van de parochie H. Drie-eenheid is: 006224209

ANBI Publicatieplicht

Openheid en transparantie

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI ’s en andere katholieke instellingen.

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI ’s.

Publicatieplicht

Iedere parochie en iedere PCI moet aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden deze gegevens eenvoudig kunnen raadplegen.

De website waar u de gegevens van onze parochie H. Drie-eenheid kunt vinden is de site van het Bisdom Breda: www.bisdombreda.nl

Onder ANBI Parochies – H. Drie-eenheid, Zundert vindt u de gegevens, zoals het exploitatieoverzicht.