Caritas

Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.

Per 1 januari 2021 heeft de bisschop van Breda mgr. Liesen één caritas instelling ingesteld voor de  gemeente Zundert onder de naam:  “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning.”

Bestuursleden “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning”:

Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)

Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)

Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)

Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)De heer A.M.J. Schrauwen (lid)
De heer H.J.M. Poppelaars (lid)

Voor Klein Zundert zijn we nog op zoek naar een nieuw lid.

Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal adviseur.

Activiteiten caritas over 2021

De caritas werkt mee aan de landelijke collecten, zoals Memisa, vluchtelingen hulp e.d.

Afgelopen jaar hebben we iemand geholpen aan wat meubeltjes;

Er is eten gekocht voor mensen die direct in nood waren, dit via maatschappelijk werk;

Er is iemand geholpen aan medische ondersteuning, via de wijkzuster;

Er is samenwerking met Stichting Leergeld, waardoor met Sinterklaas attenties aan 230 kinderen konden worden gegeven bij gezinnen met een laag of geen inkomen;

Er is samenwerking met het Leger de Heils, waar mensen op vrijdag brood kunnen halen en goedkoop kleding en andere goederen kunnen kopen;

Er is samenwerking met Surplus om directe nood te kunnen ledigen;

We hebben meegewerkt aan het project “Let de Children Play”;

Er is op Bisdom niveau jaarlijks overleg met andere caritas instellingen;

Er is twee jaarlijks overleg met het Kerkbestuur;

Er wordt ieder jaar in overleg met het Kerkbestuur het collecte schema opgesteld;

Een bijdrage is gegeven aan het Luisterhuis voor gemaakte kosten;

 

Het bestuur is te bereiken via e-mail:caritaszundert@outlook.com;  of via de pastorie.