Bidden voor de boeren

Onze boeren hebben ons allen gevraagd om vrijdag 15 juli om 15.00 uur, het werk voor een kwartier neer te leggen uit solidariteit met hen.

Solidariteit met onze boeren hebben wij als parochies Christus Koning en H. Franciscus zeker en niet alleen met hen, maar met allen en alles.

Daarom nemen wij vrijdagmiddag om 15.00 uur een kwartier om te bidden voor onze boeren, burgers en buitenlui, voor dialoog en solidariteit, voor een positief toekomstperspectief voor jong en oud en voor heel de schepping.

In de dag-kapellen van de H. Trudo in Zundert en de St. Bavo in Rijsbergen en in de Mariakapel in Zegge zal om 15.00 uur een pastor aanwezig zijn voor gebed of een luisterend oor.

Weest allen van harte welkom

of neem even de tijd om op uw eigen plaats te bidden.