Contactnr. Pastorie: 076-5972214
Het parochiecentrum is enkel op woensdag, tijdens het spreekuur, te bereiken.
Spreekuur: Woensdag van 9.30 tot 10.30 uur

Kerkbestuur Rabo: 16.05.10.171
Parochiefonds Rabo: 16.05.64.700
Caritas Rabo: 16.05.26.183

Misintenties:
Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties.
Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd.
Graag in een gesloten enveloppe, met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon.
Intenties opgegeven voor woensdagmiddag, worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode.