Parochie Christus Koning

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Viering zaterdag 23 okt. 17 uur:

Dankviering van de Eerste Communicanten

Voorganger Diaken Jan van Steenoven

Iedereen is weer welkom.

Misintenties:

Jgt. Toon Jochems

Er worden 2 collectes gehouden.

Kerk schoonmaken groep 4

Dinsdag 26 okt. 8.40 uur bidden van het rozenhoedje.

9.00 uur H. Eucharistieviering, voorganger pastoor Hans van Geel.

Zaterdag 30 okt. a.s.17.00 uur vieren wij Allerzielen in de kerk met medewerking van

Fanfare St Martinus

Voorganger diaken Jan van Steenoven.