Parochie Christus Koning

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Viering in Achtmaal zaterdag  8 mei 17.00 uur

Woord- en communieviering voorganger pastor Gerard Damen

Misintenties:

Jgt. Ludovicus vd Kloot

Jgt. Maria van Laerhoven-Oostvogels

Jgt. Adrianus van Laerhoven

Jgt. Aloysius Elst en Liza Elst-Pinksteren

Jeanne Oostvogels-de Meijer

Er wordt 1 collecte gehouden: deze is voor onze eigen parochiekern

Dinsdag 11 mei 8.40 bidden van het rozenhoedje.

9.00 uur H. Eucharistieviering

voorganger pastoor Hans van Geel

Donderdag 13 mei Hemelvaart:

11.00 uur regionale viering in Rijsbergen: voorganger pastor Peter de Rooy

Kerkschoonmaken groep 4

U dient zich nog steeds aan te melden voor de vieringen.

Tijdens de lockdown zal er geen spreekuur worden gehouden, voor vragen kunt u bellen naar Ria van Aert 076 598 5570

Vanwege de corona willen wij u vragen om voortaan een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.