Wekelijkse diensten:
Zaterdag: 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 uur

Parochiekern H. Cornelius

www.parochieheilige3eenheid.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores voor dringende berichten. 06-20515729
Spreekuur parochiesecretariaat iedere dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur, tel 076-5985218. Tijdens het spreekuur kunt u opgave doen van misintenties en om andere afspraken te maken zoals doop, huwelijk en jubilea. U kunt hiervoor ook bellen naar Ria van Aert
Tel. 076- 5985570. Graag de intenties opgeven voor de zaterdag voorafgaand aan het uitkomen van de Zundertse Bode, o.v.v. naam en telefoonnummer.

Zaterdag 16 nov.17.00 uur, woord- en communieviering voorganger Diaken Jan van Steenoven

33ste zondag door het jaar.

Gezinsviering. 

In deze viering komt Jan Dictus vertellen over zijn project in Nepal.

 

Misintenties:

Nilles Vissers

Jgt. O.O. Dockx – Jorissen

Jgt en verj. Louis Peeters

Jgt. O.O. Adrianus en Elisabeth Peeters – Peeters

Er worden 2 collectes gehouden; de 1ste voor de eigen parochiekern en de 2de komt geheel ten goede aan het jongerenproject van Jan. Van harte bij u aanbevolen. 

Dinsdag 19 nov:9.00 uur Woord en communieviering voorganger p.w. Wim van Reen.

 

Kerk schoonmaken: groep 7