Wekelijkse diensten:                                

Zaterdag: 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 uur

Parochie H. Drie-eenheid:

www.parochieheilige3eenheid.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores voor dringende berichten. 06-20515729
Spreekuur parochiesecretariaat iedere dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur, tel 076-5985218. Tijdens het spreekuur kunt u opgave doen van misintenties en om andere afspraken te maken zoals doop, huwelijk en jubilea. U kunt hiervoor ook bellen naar Ria van Aert Tel. 076- 5985570. Graag de intenties opgeven voor de zaterdag voorafgaand  o.v.v. naam en telefoonnummer.

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Viering zaterdag 17.00 uur voorganger pastor Swinne

Intenties:

Uit dankbaarheid

Jgt. Sjef Mertens

Verj. Martha van Aert-Jorissen

Verj. Elisabeth van Bedaf- vd Lindeloof

Jan van den Borne

Kerkschoonmaken groep 5

Er is 1 collecte voor onze eigen parochiekern.

Dinsdag 11 aug. 9.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans van Geel.

Na de viering koffie drinken in de kerk.

Willen degene die een misintentie hebben aangevraagd die in de coronatijd zou plaatsvinden, zich melden om af te spreken wanneer we deze intentie alsnog kunnen doen.

Wilt u de H. Mis bijwonen, dan moet u zich van te voren aanmelden. Dit kunt u doen via de website of bij Ria van Aert. Zij noteert dan uw telefoonnummer en met hoeveel personen u aanwezig bent. 

Er kunnen +/- 60 mensen in de kerk bij een afstand van 1.50 meter.