Wekelijkse diensten:
Zaterdag: 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 uur

Parochiekern H. Cornelius

www.parochieheilige3eenheid.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores voor dringende berichten. 06-20515729
Spreekuur parochiesecretariaat iedere dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur, tel 076-5985218. Tijdens het spreekuur kunt u opgave doen van misintenties en om andere afspraken te maken zoals doop, huwelijk en jubilea. U kunt hiervoor ook bellen naar Ria van Aert
Tel. 076- 5985570. Graag de intenties opgeven voor de zaterdag voorafgaand aan het uitkomen van de Zundertse Bode, o.v.v. naam en telefoonnummer.