Wekelijkse diensten:
Zaterdag: 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 uur

Parochiekern H. Cornelius

www.parochieheilige3eenheid.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores voor dringende berichten. 06-20515729
Spreekuur parochiesecretariaat iedere dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur, tel 076-5985218. Tijdens het spreekuur kunt u opgave doen van misintenties en om andere afspraken te maken zoals doop, huwelijk en jubilea. U kunt hiervoor ook bellen naar Ria van Aert
Tel. 076- 5985570. Graag de intenties opgeven voor de zaterdag voorafgaand aan het uitkomen van de Zundertse Bode, o.v.v. naam en telefoonnummer.

 

Tot nader order zullen er geen vieringen in onze kerk plaatsvinden, uitgezonderd e.v.t. uitvaartvieringen en dopen.

Bedenk wel, dat hierbij niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn.

 

Ook is er geen spreekuur en zijn er geen activiteiten op het kerkhof en de tuin.

Als u iets door wil geven of af wil spreken, kunt u bellen naar Ria van Aert 598 5570.