Parochie H. Drie-eenheid

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Viering in Achtmaal zaterdag 27 februari 17.00 uur

H. Eucharistieviering; voorganger pastoor van Geel
Misintenties:

Jgt. Adrianus Dockx
verj. Marcel Wagemakers

Er wordt 1 collecte gehouden

Dinsdag 2 mrt. 9.00 uur H. Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans van Geel

Kerkschoonmaken groep 2

Tijdens de lockdown zal er geen spreekuur worden gehouden, voor vragen kunt u bellen naar Ria van Aert 076 598 5570

Vanwege de corona willen wij u vragen om voortaan een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.