Tarieven kerkelijke diensten voor 2019 van het Bisdom Breda:

 

De kerkelijke tarieven zijn gekoppeld aan de consumenten index:

Huwelijksdienst                                                                     € 598,00
uitvaartdienst                                                                         € 598,00

Jubileumdienst                                                                      €300,00

Dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder

een kerkelijke dienst                                                             € 398,00

Misintenties                                                                            €   10,50

Ontvangst H. Doopsel                                                           € 120,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deelname Eerste H. Communie                                         € 120,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deelname H. Vormsel                                                           € 120,00 = 1 jaar parochiebijdrage

 

Deze tarieven worden uitsluitend berekend bij geen deelname aan de basisparochiebijdrage.
Bij gedeeltelijke deelname aan de parochiebijdrage wordt naar rato berekend.

Het tarief voor een stipendium (misintentie) ad € 10,50 wordt te allen tijde berekend.

 

De basisparochiebijdrage voor onze parochie is voor 2019 gesteld op € 120,00.

 

Begraafplaatstarieven:

Het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid heeft de tarieven per 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:

Enkelgraf:

Grafdelven                                                                                                            € 400,00

Grafrechten 20 jaar inclusief onderhouds- en verwijderingsbijdrage     €825,00

Reservering van een (naastgelegen) graf (20 jaar grafrechten)                € 825,00

Verlenging grafrechten met 10 jaar inclusief onderhoudsbijdrage          € 500,00

Verlenging grafrechten met 5 jaar inclusief onderhoudsbijdrage            € 300,00

Bijzetting:

Graf delven                                                                                                            € 400,00

Urn bij plaatsen in graf excl. verlenging grafrechten                                  € 165,00

Urn plaatsen incl. 20 jaar grafrechten                                                            € 1225,00

As verstrooiing op strooiveld Klein Zundert incl. gedenkplaatje              € 200,00


De tarieven van onze begraafplaats zijn hiermee verder in lijn gebracht met de landelijke tarieven die gelden voor kerkelijke begraafplaatsen.