Tarieven kerkelijke diensten voor 2020 van het Bisdom Breda:

 

De kerkelijke tarieven zijn gekoppeld aan de consumenten index:

Huwelijksdienst                                                                     €608,00
uitvaartdienst                                                                         € 608,00

Jubileumdienst                                                                      €305,00

Dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder

een kerkelijke dienst                                                             € 405,00

Misintenties                                                                            €   11,00

Ontvangst H. Doopsel                                                           € 122,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deelname Eerste H. Communie                                         € 122,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deelname H. Vormsel                                                           € 122,00 = 1 jaar parochiebijdrage

 

Deze tarieven worden uitsluitend berekend bij geen deelname aan de basisparochiebijdrage.
Bij gedeeltelijke deelname aan de parochiebijdrage wordt naar rato berekend.

Het tarief voor een stipendium (misintentie) ad € 11,00 wordt te allen tijde berekend.

 

De basisparochiebijdrage voor onze parochie is voor 2020 gesteld op € 122,00.

 

Begraafplaatstarieven:

Het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid heeft de tarieven per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

Enkelgraf:

Grafdelven                                                                                                            € 500,00

Grafrechten 20 jaar inclusief onderhouds- en verwijderingsbijdrage     €850,00

Reservering van een (naastgelegen) graf (20 jaar grafrechten)                € 850,00

Verlenging grafrechten met 10 jaar inclusief onderhoudsbijdrage          € 500,00

Verlenging grafrechten, na 30 jaar, met 10 jaar incl. onderhoudsbijdrage € 250,–

Verlenging grafrechten met 5 jaar inclusief onderhoudsbijdrage            € 300,00

Bijzetting:

Urn bij plaatsen in graf incl. verlenging grafrechten                                  € 125,00

As verstrooiing op strooiveld Klein Zundert incl. gedenkplaatje              € 250,00


De tarieven van onze begraafplaats zijn hiermee verder in lijn gebracht met de landelijke tarieven die gelden voor kerkelijke begraafplaatsen.