Het pastorale team staat vanaf 1 februari 2018 onder leiding van:

Pastoor Hans van Geel

Hij wordt bijgestaan door diaken Jan van Steenoven, pastoraal werker Rob van Sambeek, pastoraal werker Gerard Damen en pastoraal werker Wim van Reen.

Voor dringende zaken zijn de pastores te bereiken op: tel nummer 06 20515729

Zij kunnen ook een beroep doen op pater Johan Driessens en andere emeriti.

Rob van Sambeek is per 1 april 2020 met pensioen gegaan.