De Parochie H. Drie-eenheid is ontstaan uit de parochies H. Cornelius uit Achtmaal, Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand uit Wernhout en H. Willibrordus uit Klein Zundert.

Na een jarenlange samenwerking en naar elkaar toegroeien is de nieuwe parochie per 1 jan. 2014 een feit geworden.

We zijn tot de naam H. Drie-eenheid gekomen omdat we dit wel toepasselijk vonden. Drie parochies die samen een eenheid worden.

Met ingang van 1 augustus 2013, is pastoor Verheije benoemd voor de parochies Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout.
Daarnaast blijft hij pastoor van de parochies Zundert, Rijsbergen, Rucphen, Schijf, Sprundel, Sint Willebrord, en Zegge.
Pastoor Verheije wordt hierbij ondersteund door een pastoraal team.
Diaken van Steenoven, die de eerstaanspreekbare is in de parochies Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout – Diaken Foesenek, teamleider – Mevr. Verkade-van Zantvliet, pastoraal werkster en drs. Damen, pastoraal werker.

Per 1 augustus 2015 heeft Mevr. Verkade vanwege de pensioengerechtigde leeftijd het team verlaten. Wim van Reen is per 1 augustus benoemd door de bisschop als pastoraal werker in onze geloofsgemeenschappen.

Per 1 maart 2016 heeft diaken Jan Foesenek onze parochie verlaten en is in Breda aan het werk gegaan als diaken.

Pastoraal werker Rob van Sambeek is per 1 maart 2016 in onze parochie begonnen.

Diaken Jan van Steenoven is teamleider geworden.

Pastoor Verheije heeft per 1 augustus 2016 afscheid genomen van de Regio Rucphen. Wel blijft hij Pastoor in de Regio Zundert. Samen met diaken Jan van Steenoven en pastoraal werker Rob van Sambeek vormen zij het pastoraal team.

Per 1 april 2017 heeft diaken Jan van Steenoven ontslag gevraagd voor de Regio Zundert en dit ook gekregen. Wel blijft hij werkzaam in de Regio Rucphen.

Per 1 feb. 2018 is Diaken van Steenoven weer herbenoemd voor de regio Zundert.

Per 1 feb. 2018 is Pastoor Hans van Geel pastoor geworden van de regio’s Rucphen en Zundert. Per die datum is Pastoor Frans Verheije naar parochie De Bron en Onze Lieve Vrouw in het Woud vertrokken .

per 1 sept. 2018 is pastoraal werker Wim van Reen teamleider geworden.

Het team bestaat uit; Pastoor Hans van Geel; Diaken Jan van Steenoven en de pastoraal werkers Rob van Sambeek;Wim van Reen en Gerard Damen.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Pastoor Hans van Geel
vice-voorzitter Karel Roelands
penningmeester Theo Snepvangers
secretaris Ria van Aert-Boden

bestuurslid Erik Bastiaensen

Het bestuur vergadert eens in de twee maanden en bespreekt daar alles wat de parochie en parochiekernen aangaat.