Verlate Nieuwjaarsreceptie

Verlate Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 9 maart jl. hielden de parochiebesturen  en het pastoresteam van de regio’s Rucphen en Zundert een zogenoemde verlate nieuwjaarsreceptie. Deze vond plaats in de pastorie van de Heilige Trudo Parochie te Zundert. Aanleiding voor deze feestelijke bijeenkomst, was het aantreden van de nieuwe pastoor Hans van Geel. Door zijn komst kan de samenwerking tussen de beide regio’s weer worden opgepakt. Het pastoresteam zal derhalve zijn pastorale taken voor de beide gebieden opnieuw gaan inzetten.

De besturen van de 4 parochies – Heilige Drie-eenheid (Achtmaal, Klein-Zundert, Wernhout), Heilige Trudo (Zundert), Sint Bavo (Rijsbergen) en Sint Franciscus (Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel, Zegge) – waren goed vertegenwoordigd en de pastores – Gerard Damen, Hans van Geel, Wim van Reen, Rob van Sambeek en Jan van Steenoven – waren present. Ook aanwezig waren teamassistente Koosje van Overveld en Annemiek Way, benoemingenadviseur van het bisdom Breda.  Er werd voorzien in voldoende gelegenheid voor bestuurders en pastores om elkaar te ontmoeten en zodoende beter te leren kennen.

De pastoor en het bestuur van de Trudo hadden de deuren van de pastorie gastvrij geopend en de gastvrouwen Francien en Wies hadden voor koffie, thee, vlaai, hapjes en drankjes gezorgd. Voor even lieten we het vasten varen, want we hadden iets te vieren. Floris, de hond van de pastoor, mocht na de opening van de avond zich mengen tussen de bezoekers.

Piet van den Heikant opende de avond en sprak namens de Trudo de hoop en het vertrouwen uit, dat deze nieuwe start zou mogen leiden naar groei in samenwerking en betrokkenheid op elkaar en op elkaars parochies. Pastoor Hans van Geel gaf in zijn toespraak aan dat hij in alle parochies zeer hartelijk is ontvangen en dat hij zich omringd weet met fijne collega’s. Ook hij benadrukte dat parochies en pastores in verbondenheid met elkaar en betrokken op elkaar een nieuwe weg mogen inslaan, waarbij zij op elkaar kunnen bouwen. Dit alles in het geloof dat wij ons gedragen mogen weten door de drie-ene God.

Hans van Geel was op 1 februari jongstleden benoemd tot pastoor van de regio’s Rucphen en Zundert. In twee bijzondere vieringen op 3 februari in de Trudo en op 4 februari in de Willibrorduskerk werd Hans van Geel respectievelijk door bisschop Liesen en vicaris Verbeek geinstalleerd als nieuwe pastoor . Mientje Peeters, vice-voorzitter van de Sint Bavo overhandigde hem een DVD waarop de viering van de installatie in de Trudo te zien is.

In de pastorie in Zundert zal de pastoor gaan wonen. Het parochiegebouw zal voortaan op de begane grond gebruikt worden als pastoraal centrum, waar mensen met hun pastorale vragen terecht kunnen en waar parochianen voor een kopje koffie binnen kunnen wandelen. De bovenverdieping zal het woonvertrek van de nieuwe pastoor zijn. Om de boven vertrekken om te toveren tot de leefruimte van Hans van Geel, was er door twee bestuursleden van de Trudo, Ger van Haaren en Gerry van de Wouw, veel werk verzet. De pastoor wilde hun wekenlange inzet honoreren en stelde voor, dat Ger en Gerry het leefgedeelte voor de pastoor feestelijk zouden openen. Hiertoe werd hen op een kussen een schaar aangereikt, waarmee zij het rood-witte lint dat voor de trap was gespannen, doorknipten. Een koninklijk moment.

Hans van Geel nodigde daarop  iedereen uit om de gehele pastorie te bezichtigen, waarbij Ger en Gerry voor de nodige toelichting zorgden bij de verbouwing tot woonhuis en parochiecentrum.

De gastvrouwen Wies en Francien, werden door de pastoor zeer hartelijk bedankt voor de goede verzorging van de feestelijke avond. De dames ontvingen uit handen van Hans een mooie bos bloemen. Dit gebaar werd met een uitgebreid applaus begroet, want de verzorging was ook buitengewoon.

Aan het einde van de avond reikte de pastoor aan de 4 vice-voorzitters van de parochiebesturen, Johan (Trudo), Karel (Drie-Eenheid), Mientje (Bavo) en Wim (Franciscus) en aan de teamleider van het pastoresteam, pastor Jan,  een symbolische kaars uit. Deze zullen telkens als men als bestuur of team vergadert, aangestoken worden. De lichtjes verwijzen dan naar de samenwerking, naar de betrokkenheid op elkaar. Zij vormen ook de belichaming van de verbondenheid met het Licht van Onze Lieve Heer, die met Pasen tot nieuw leven werd gewekt. In zijn Naam mogen bestuurders en pastores de parochies voorgaan in dat nieuwe leven. De verlate nieuwjaarsreceptie mag als feestelijke voorbode daarvan beschouwd worden.

Wim van Reen

Nieuw orgel voor Achtmaal

Op 5 dec. is in de kerk van Achtmaal een nieuw orgel in gebruik genomen. Aan Anton Bogaarts de eer om hem te bespelen. Hij was ook degene die ons er op attendeerde dat dit orgel te koop was. Het is afkomstig uit de kerk van Rilland, die gesloten is en

afgebroken wordt

 

IMAG0415

Nieuwe website online!