Rooster vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 2018 regio Zundert

Rooster vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 2018 regio Zundert.

Klik hier om het rooster in te zien.

Parochieblad Drieluik

Parochieblad Drieluik wordt voor de Kerstdagen huis aan huis bezorgd.

Opgeven misintenties decembermaand

Graag uw misintenties voor Kerstmis en rond Oud- en Nieuwjaar opgeven vóór zondag 16 december.
Dit in verband met het plaatsen van de kerkberichten in de Zundertse Bode.

Adventstuin

Dit jaar zal voor de 7e keer de Adventstuin weer gehouden worden.
Op zondag 9 december om 13.30 uur en om 15.30 uur, in de kerk van
Wernhout.

De Adventstuin is in eerste instantie bedoeld voor alle kinderen, maar zeker
ook voor opa’s , oma’s, ouders en vrienden de moeite waard om mee te maken.
Acht muzikanten zullen dit jaar de muziek verzorgen. Aan het eind mogen de
kinderen hun eigen lichtje en appel meenemen.

Het is fijn dat we deze bijzondere kinderactiviteit in onze mooie en sfeervolle
dorpskerk mogen houden, en we willen graag iedereen van harte welkom
heten erbij te zijn.

De Adventstuin wordt ook dit jaar georganiseerd door Natura Plants uit Wernhout.

Jongerenproject

Wat bezielt Nicole van Elteren

 

In de maand november wordt al vele jaren in de katholieke kerken van de 5 parochiekernen in Zundert aan jongeren, die zich bezig houden met een project in een derde wereldland, de ruimte gegeven om te vertellen over hun werkzaamheden.

Dit jaar zal op 17 november in de Trudokerk Zundert, 18 november in de Bavokerk Rijsbergen, 24 november in de Corneliuskerk Achtmaal en in de OLV van Altijd Durende Bijstand Wernhout en op 25 november in de Willibrorduskerk in Klein Zundert uitleg gegeven over de Afrianafoundation. De in Klein Zundert opgegroeide Nicole van Elteren is de grote drijfveer achter deze stichting.

 

Wie is Nico

Nu, bijna 7 jaar geleden is  Nicole haar zus gaan bezoeken die op dat moment stage liep in het CCAP Mission Hospital in Nhkoma, Malawi. Zij had destijds een goede baan in het hoofdkantoor van Tommy Hillfinger te Amsterdam. Nicole werd in Malawi enorm geraakt door het feit dat er zoveel pasgeboren baby’s overleden omdat hun moeder geen borstvoeding had of overleden was tijdens of kort na de bevalling.

Terug in Nederland heeft ze alles opgezegd en is ze voorgoed vertrokken naar dit prachtige maar o zo straatarme land Malawi.

Van haar spaargeld is ze in de hoofdstad babyvoeding en flesjes gaan kopen en zo is haar project van start gegaan.

Nu ruim 6 jaar later heeft ze momenteel 21 kinderen in haar huis wonen. Daarnaast ontvangen 45 kinderen, woonachtig in de dorpen,  tussen de 0-18 maanden  Lactogen babyvoeding, 25 kinderen tussen de 18-24 maanden ontvangen 1 liter melk per dag en 60 kinderen ontvangen een gezonde pap 2x daags. 250 kinderen ( ook oudere kinderen) ontvangen eten in het hongerseizoen wat veelal 6 maanden per jaar is, ze ontvangen schoolgeld, school uniformen en schoolbenodigdheden, medische ondersteuning, basis benodigdheden zoals zeep en kleding en de families worden geholpen met zaden (soya, bonen, mais, pinda’s) en kunstmest gedurende het plantseizoen.

Het is een hard en heel druk leven en er komen heel veel moeilijkheden op haar pad maar ze zoekt altijd naar oplossingen. Ze woont naast het ziekenhuis en wanneer de moeder tijdens een geboorte overlijdt of er is een andere reden waarom de moeder niet voor haar kindje kan zorgen, neemt het ziekenhuis contact met Nicole op. Al deze kinderen behoren tot 65 families die ondersteund worden door Nicole. Deze families worden ook nog eens geholpen met het bouwen van simpele huisjes, reparaties aan b.v. het dak, het bouwen van een toilet, het beginnen van een kleine business of het kopen van b.v. enkele geiten. Het doel is om al deze families zelfstandig te maken.

Ze doet ongelofelijk goed werk en heeft al zo veel bereikt in de afgelopen zes jaar. Ze doet dit werk geheel vrijwillig en haar ouders hebben hiervoor 6 jaar geleden een stichting opgericht. Deze stichting heeft een ANBI status. www.afrianafoundation.org

Op deze website en ook op de Facebook pagina van de Afriana Foundation kunt u nog veel meer vinden en lezen over het werk van Nicole. 

Binnenkort kom de moeder van Nicole, Lilian, tijdens de weekendvieringen op de eerder genoemde dagen, u meer vertellen over het werk van Nicole. Er zal in de vieringen een extra collecte gehouden worden met als thema: HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

worden met als thema: HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

Verlate Nieuwjaarsreceptie

Verlate Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 9 maart jl. hielden de parochiebesturen  en het pastoresteam van de regio’s Rucphen en Zundert een zogenoemde verlate nieuwjaarsreceptie. Deze vond plaats in de pastorie van de Heilige Trudo Parochie te Zundert. Aanleiding voor deze feestelijke bijeenkomst, was het aantreden van de nieuwe pastoor Hans van Geel. Door zijn komst kan de samenwerking tussen de beide regio’s weer worden opgepakt. Het pastoresteam zal derhalve zijn pastorale taken voor de beide gebieden opnieuw gaan inzetten.

De besturen van de 4 parochies – Heilige Drie-eenheid (Achtmaal, Klein-Zundert, Wernhout), Heilige Trudo (Zundert), Sint Bavo (Rijsbergen) en Sint Franciscus (Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel, Zegge) – waren goed vertegenwoordigd en de pastores – Gerard Damen, Hans van Geel, Wim van Reen, Rob van Sambeek en Jan van Steenoven – waren present. Ook aanwezig waren teamassistente Koosje van Overveld en Annemiek Way, benoemingenadviseur van het bisdom Breda.  Er werd voorzien in voldoende gelegenheid voor bestuurders en pastores om elkaar te ontmoeten en zodoende beter te leren kennen.

De pastoor en het bestuur van de Trudo hadden de deuren van de pastorie gastvrij geopend en de gastvrouwen Francien en Wies hadden voor koffie, thee, vlaai, hapjes en drankjes gezorgd. Voor even lieten we het vasten varen, want we hadden iets te vieren. Floris, de hond van de pastoor, mocht na de opening van de avond zich mengen tussen de bezoekers.

Piet van den Heikant opende de avond en sprak namens de Trudo de hoop en het vertrouwen uit, dat deze nieuwe start zou mogen leiden naar groei in samenwerking en betrokkenheid op elkaar en op elkaars parochies. Pastoor Hans van Geel gaf in zijn toespraak aan dat hij in alle parochies zeer hartelijk is ontvangen en dat hij zich omringd weet met fijne collega’s. Ook hij benadrukte dat parochies en pastores in verbondenheid met elkaar en betrokken op elkaar een nieuwe weg mogen inslaan, waarbij zij op elkaar kunnen bouwen. Dit alles in het geloof dat wij ons gedragen mogen weten door de drie-ene God.

Hans van Geel was op 1 februari jongstleden benoemd tot pastoor van de regio’s Rucphen en Zundert. In twee bijzondere vieringen op 3 februari in de Trudo en op 4 februari in de Willibrorduskerk werd Hans van Geel respectievelijk door bisschop Liesen en vicaris Verbeek geinstalleerd als nieuwe pastoor . Mientje Peeters, vice-voorzitter van de Sint Bavo overhandigde hem een DVD waarop de viering van de installatie in de Trudo te zien is.

In de pastorie in Zundert zal de pastoor gaan wonen. Het parochiegebouw zal voortaan op de begane grond gebruikt worden als pastoraal centrum, waar mensen met hun pastorale vragen terecht kunnen en waar parochianen voor een kopje koffie binnen kunnen wandelen. De bovenverdieping zal het woonvertrek van de nieuwe pastoor zijn. Om de boven vertrekken om te toveren tot de leefruimte van Hans van Geel, was er door twee bestuursleden van de Trudo, Ger van Haaren en Gerry van de Wouw, veel werk verzet. De pastoor wilde hun wekenlange inzet honoreren en stelde voor, dat Ger en Gerry het leefgedeelte voor de pastoor feestelijk zouden openen. Hiertoe werd hen op een kussen een schaar aangereikt, waarmee zij het rood-witte lint dat voor de trap was gespannen, doorknipten. Een koninklijk moment.

Hans van Geel nodigde daarop  iedereen uit om de gehele pastorie te bezichtigen, waarbij Ger en Gerry voor de nodige toelichting zorgden bij de verbouwing tot woonhuis en parochiecentrum.

De gastvrouwen Wies en Francien, werden door de pastoor zeer hartelijk bedankt voor de goede verzorging van de feestelijke avond. De dames ontvingen uit handen van Hans een mooie bos bloemen. Dit gebaar werd met een uitgebreid applaus begroet, want de verzorging was ook buitengewoon.

Aan het einde van de avond reikte de pastoor aan de 4 vice-voorzitters van de parochiebesturen, Johan (Trudo), Karel (Drie-Eenheid), Mientje (Bavo) en Wim (Franciscus) en aan de teamleider van het pastoresteam, pastor Jan,  een symbolische kaars uit. Deze zullen telkens als men als bestuur of team vergadert, aangestoken worden. De lichtjes verwijzen dan naar de samenwerking, naar de betrokkenheid op elkaar. Zij vormen ook de belichaming van de verbondenheid met het Licht van Onze Lieve Heer, die met Pasen tot nieuw leven werd gewekt. In zijn Naam mogen bestuurders en pastores de parochies voorgaan in dat nieuwe leven. De verlate nieuwjaarsreceptie mag als feestelijke voorbode daarvan beschouwd worden.

Wim van Reen

Nieuw orgel voor Achtmaal

Op 5 dec. is in de kerk van Achtmaal een nieuw orgel in gebruik genomen. Aan Anton Bogaarts de eer om hem te bespelen. Hij was ook degene die ons er op attendeerde dat dit orgel te koop was. Het is afkomstig uit de kerk van Rilland, die gesloten is en

afgebroken wordt

 

IMAG0415

Nieuwe website online!