Data Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Eerste Heilige Communie

Achtmaal
Presentatieviering                                               zaterdag 13 april     17.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zaterdag 18 mei      13.00 uur
Dankviering                                                          zaterdag 15 juni      17.00 uur

Klein Zundert
Presentatieviering, Palmzondag                       zondag 14 april       10.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zaterdag 8 juni        13.00 uur
Dankviering                                                          zondag 23 juni        10.00 uur

Wernhout
Presentatieviering                                               zaterdag 13 april     19.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zondag     5 mei       10.00 uur
Dankviering                                                          zaterdag 25 mei      19.00 uur

 

Heilig Vormsel                                             
zaterdag 22 juni     19.00 uur

Parochieblad staat online

Om het parochieblad in te zien, klik hier

Kerstgroet

Het team en bestuur van de Parochie H.Drie-Eenheid wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en gezond 2019.

Gulden Mis St Willebrord

 Op woensdag 19 december as. is er om 19:00 u in de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord weer de zogenaamde “Gulden Mis”. Het gebruik van deze mis bestaat al sinds de 15e eeuw op de woensdag na de derde zondag van de Advent. Tijdens de mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoord wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis wendt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De Mis heeft plaats ofwel ’s morgens voor het opgaan maar in dit geval ’s avonds na het ondergaan van de zon, met enkel kaarslicht als verlichting.

Iedereen in de regio Rucphen én Zundert is van harte uitgenodigd om deze bijzondere en sfeervolle mis mee te vieren. Celebranten zijn Pastoor Hans van Geel en Rector Norbert Schnell, op wier initiatief deze mis in Sint Willebrord weer nieuw leven werd ingeblazen.

Rooster vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 2018 regio Zundert

Rooster vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 2018 regio Zundert.

Klik hier om het rooster in te zien.

Parochieblad Drieluik

Parochieblad Drieluik wordt voor de Kerstdagen huis aan huis bezorgd.

Opgeven misintenties decembermaand

Graag uw misintenties voor Kerstmis en rond Oud- en Nieuwjaar opgeven vóór zondag 16 december.
Dit in verband met het plaatsen van de kerkberichten in de Zundertse Bode.

Adventstuin

Dit jaar zal voor de 7e keer de Adventstuin weer gehouden worden.
Op zondag 9 december om 13.30 uur en om 15.30 uur, in de kerk van
Wernhout.

De Adventstuin is in eerste instantie bedoeld voor alle kinderen, maar zeker
ook voor opa’s , oma’s, ouders en vrienden de moeite waard om mee te maken.
Acht muzikanten zullen dit jaar de muziek verzorgen. Aan het eind mogen de
kinderen hun eigen lichtje en appel meenemen.

Het is fijn dat we deze bijzondere kinderactiviteit in onze mooie en sfeervolle
dorpskerk mogen houden, en we willen graag iedereen van harte welkom
heten erbij te zijn.

De Adventstuin wordt ook dit jaar georganiseerd door Natura Plants uit Wernhout.

Jongerenproject

Wat bezielt Nicole van Elteren

 

In de maand november wordt al vele jaren in de katholieke kerken van de 5 parochiekernen in Zundert aan jongeren, die zich bezig houden met een project in een derde wereldland, de ruimte gegeven om te vertellen over hun werkzaamheden.

Dit jaar zal op 17 november in de Trudokerk Zundert, 18 november in de Bavokerk Rijsbergen, 24 november in de Corneliuskerk Achtmaal en in de OLV van Altijd Durende Bijstand Wernhout en op 25 november in de Willibrorduskerk in Klein Zundert uitleg gegeven over de Afrianafoundation. De in Klein Zundert opgegroeide Nicole van Elteren is de grote drijfveer achter deze stichting.

 

Wie is Nico

Nu, bijna 7 jaar geleden is  Nicole haar zus gaan bezoeken die op dat moment stage liep in het CCAP Mission Hospital in Nhkoma, Malawi. Zij had destijds een goede baan in het hoofdkantoor van Tommy Hillfinger te Amsterdam. Nicole werd in Malawi enorm geraakt door het feit dat er zoveel pasgeboren baby’s overleden omdat hun moeder geen borstvoeding had of overleden was tijdens of kort na de bevalling.

Terug in Nederland heeft ze alles opgezegd en is ze voorgoed vertrokken naar dit prachtige maar o zo straatarme land Malawi.

Van haar spaargeld is ze in de hoofdstad babyvoeding en flesjes gaan kopen en zo is haar project van start gegaan.

Nu ruim 6 jaar later heeft ze momenteel 21 kinderen in haar huis wonen. Daarnaast ontvangen 45 kinderen, woonachtig in de dorpen,  tussen de 0-18 maanden  Lactogen babyvoeding, 25 kinderen tussen de 18-24 maanden ontvangen 1 liter melk per dag en 60 kinderen ontvangen een gezonde pap 2x daags. 250 kinderen ( ook oudere kinderen) ontvangen eten in het hongerseizoen wat veelal 6 maanden per jaar is, ze ontvangen schoolgeld, school uniformen en schoolbenodigdheden, medische ondersteuning, basis benodigdheden zoals zeep en kleding en de families worden geholpen met zaden (soya, bonen, mais, pinda’s) en kunstmest gedurende het plantseizoen.

Het is een hard en heel druk leven en er komen heel veel moeilijkheden op haar pad maar ze zoekt altijd naar oplossingen. Ze woont naast het ziekenhuis en wanneer de moeder tijdens een geboorte overlijdt of er is een andere reden waarom de moeder niet voor haar kindje kan zorgen, neemt het ziekenhuis contact met Nicole op. Al deze kinderen behoren tot 65 families die ondersteund worden door Nicole. Deze families worden ook nog eens geholpen met het bouwen van simpele huisjes, reparaties aan b.v. het dak, het bouwen van een toilet, het beginnen van een kleine business of het kopen van b.v. enkele geiten. Het doel is om al deze families zelfstandig te maken.

Ze doet ongelofelijk goed werk en heeft al zo veel bereikt in de afgelopen zes jaar. Ze doet dit werk geheel vrijwillig en haar ouders hebben hiervoor 6 jaar geleden een stichting opgericht. Deze stichting heeft een ANBI status. www.afrianafoundation.org

Op deze website en ook op de Facebook pagina van de Afriana Foundation kunt u nog veel meer vinden en lezen over het werk van Nicole. 

Binnenkort kom de moeder van Nicole, Lilian, tijdens de weekendvieringen op de eerder genoemde dagen, u meer vertellen over het werk van Nicole. Er zal in de vieringen een extra collecte gehouden worden met als thema: HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.

worden met als thema: HELP A CHILD, CHANGE A LIFE.