Vieringen Goede Week en Pasen in de regio Zundert

Vieringen Goede Week en Pasen in de regio Zundert

Donderdag 18 april Witte Donderdag
14.00 uur
de Willaert Zundert, Eucharistieviering, Voorganger pastoor H. van Geel

19.00 uur
Wernhout, Eucharistieviering, Voorgangers pastor J. Driessens, Pastor G. Damen en pastor R. van Sambeek

 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur
Achtmaal, Kruisweg, Voorganger pastoor H. van Geel

15.00 uur
Klein Zundert, Kruisweg, werkgroep

15.00 uur
Zundert , Kruisweg voor kinderen Voorganger pastor R. van Sambeek

15.00 uur
Rijsbergen, Kruisweg, Voorganger pastor J. Driessens

19.00 uur
Wernhout,  Kruishulde, Voorgangers pastor J. Driessens, Pastor G. Damen en pastor R. van sambeek

 

Zaterdag 20 april Paaszaterdag
21.00 uur
Wernhout, Paaswake Eucharistieviering, Voorgangers pastor J. Driessens en pastor, G. Damen en pastor R. van Sambeek

 

Zondag 21 april Eerste Paasdag
9.30 uur
Achtmaal, Woord- en Communieviering Gezinsviering, Voorganger pastor W. van Reen

9.30 uur
Klein Zundert, Eucharistieviering Gezinsviering, Voorganger pastoor H. van Geel

9.30 uur
Zundert, Woord- en Communieviering Kinderviering, Voorganger pastor R. van Sambeek

11.00 uur
Wernhout, Woord- en Communieviering, Voorganger pastor R. van Sambeek

11.00 uur
Rijsbergen, Eucharistieviering, Voorganger pastoor H. van Geel

 

Maandag 22 april Tweede Paasdag:
11.00 uur
Woord- en Communieviering,  Voorganger pastor W. van Reen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositie “Religie door de eeuwen heen”

Expositie   “Religie door de eeuwen heen”

Deze expositie is te zien op 3 verschillende plaatsen

Heemtuin Rucphen                                                      Rucphen in Processie   
Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse           Rijsbergen Bijgeloof
Van Gogh Kerk Etten-Leur                                         Etten-Leur Van Religie naar zingeving

Van woensdag 6 maart tot en maandag 22 april

 

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel


Drie dinsdagmiddagen in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

Inleider: Franck Ploum

De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met de vreemdeling in de samenleving staat dan ook veel beschreven.
In dit leerhuis lezen we teksten over vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen ze in de context van de tijd dat ze geschreven werden en verbinden ze met de vraagstukken van migratie en vreemdelingschap in onze tijd.

Data      dinsdag 23 en 30 april, 7 mei
Tijd       14.30 – 16.45 uur (aansluitend 17.00 uur Vespers – optioneel)
Waar     Broederhuis Ste.-Marie – Boomstraat 7 Huijbergen
Kosten   €30,-
aanmelden: franck@abcfh.nl of via www.abcfh.nl

 

i.s.m. Stichting Zinsverband – www.zinsverband.nl 

 

 

Retraitedagen – Vreemdeling ben ik

 

13-15 mei 2019 in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

 

begeleiding: br. Bram Hommel en Franck Ploum

 

De ervaring van vreemdeling-zijn kan beangstigen en bevrijden tegelijk. Waar ben je thuis of waarmee ben je verbonden wanneer je toch ‘slechts’ vreemdeling bent? Maar ook: als vreemdeling ben ik vrij, ik hoef me niet te hechten aan geld en goed en bezit. Vreemdelingschap helpt je in vrijheid te leven. Tegelijk geeft de bijbel aan dat bevrijde vreemdelingschap een verantwoordelijkheid mee: behoed de aarde maar bezit haar niet. En: ontferm je over de mens die als jij, vreemdeling is of als vreemdeling bij je aanklopt.

 

Hoe ervaar ik mijn aanwezigheid op deze wereld? Ben ik een vreemdeling op aarde? Hoe ga ik om met dat vreemdelingschap? Wie of wat draagt mij als vreemdeling?

 

Drie dagen van gesprek, ontmoeting en verdieping.

 

Data      maandag 13 mei – woensdag 15 mei 2019
Tijd       aankomst maandag 14.00 uur – vertrek woensdag 14.00 uur
Waar     Broederhuis Ste.-Marie – Boomstraat 7 Huijbergen
Kosten   €125,-
aanmelden: franck@abcfh.nl of via www.abcfh.nl

 

Bezinningszondagen in de veertigdagen tijd

Bezinningszondagen in de veertigdagentijd

 

Ook dit jaar zijn er in de weken voor Pasen weer enkele bezinnningszondagen in het Broederhuis Ste.-Marie aan de Boomstraat 7 in Huijbergen. Vier dagen waarop een inleider u meeneemt in een thema. Voorafgaand kunt u deelnemen aan de eucharistieviering en na afloop is er koffie met de broedergemeenschap. De kosten zijn €20,- per dag (incl. materiaal, koffie/thee en warme maaltijd). De zondagen zijn los te bezoeken, maar u kunt ook intekenen voor de hele serie. Meer informatie via de website www.abcfh.nl of mail naar Franck Ploum: franck@abcfh.nl

 

 

Zondag 10 maart

Gedoopt zijn

 

“Water verandert alles” en “Mens, waar ben je?”. Dit zijn de twee thema’s die in de Veertigdagentijd 2019 centraal staan. Gaat het bij “Water verandert alles” in eerste instantie om materiële aspecten van dit thema, in de ochtendbijeenkomst wordt vooral stil gestaan bij de spirituele kant ervan: het Doopsel. Vertrekkend vanuit de doopcantate  “Christ unser Herr zum Jordan kam”(BWV 7) overwegen we wat het gedoopt zijn voor ons leven betekent.

 

Van daaruit is de stap naar de thematiek van het Hongerdoek 2019 “Mens, waar ben je?” niet groot of gekunsteld. Gedoopt zijn houdt een levensopdracht in. De cantate “Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164) brengt op een indringende wijze, tekstueel en muzikaal, deze opdracht tot klinken: Noem je jezelf christen, gedoopte, leef er dan ook naar. Het dubbel gebod: God beminnen en de naaste als jezelf.

 

Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt

 

 

Zondag 17 Maart

Omgekeerd perspectief

 

Komt, in de woestijn van deze Veertigdagentijd, Pasen al binnen mijn bereik? Een vraag die je ook achterstevoren kunt lezen: Kom ik al binnen het bereik van Pasen? Draait alles om mij, met Christus nog net aan de horizon, of gaat de bezieling juist uit van Hem, en mag ik alvast binnen zijn actieradius vallen? “Zou Hij die het oog maakte Zelf niet zien?” Perspectief-draai van 1800, om tureluurs van te worden.

 

Welnee, zeggen dan de ikonenschilders, gewoon lef hebben, kijken wat er gebeurt! In hun afbeeldingen verwerken zij perspectieflijnen die op het eerste gezicht helemaal niet kloppen, maar die – als je het eenmaal doorhebt – een diep spiritueel besef weergeven: staar je niet langer blind op je vermeende centrale positie, krabbel eerbiedig achteruit om Christus en de zijnen op je toe te laten. “Mens waar ben je? – Heer, maak dat ik zien kan.”  Ikonen brengen in beeld hoe wij ons hart kunnen afstemmen op Hem die Liefde wekt.

 

Inleider: Pieter van Ginneken

 

 

 

 

Zondag 24 maart

Mens waar ben je ? – Door het water gaan

 

Voordat het volk hun beloofde land mag binnengaan, moet het de Jordaan oversteken. De Jordaan is de rivier die de vloeibare lijn tussen leven en niet-leven markeert. Door het water gaan betekent tot leven komen, mens worden en verrijzenis in jezelf tot stand brengen.

 

De veertigdagentijd is een tocht van woestijn naar vruchtbaar land. Deze tijd staat symbool voor het zoeken in ons eigen leven naar menswording en leven als verrezen mensen. Dat betekent niet alleen dat jijzelf tot leven mag komen, maar dat je ook de vraag: ‘mens, waar ben je?’ verstaat en die vraag hoort als een oproep ieder ander mens tot leven te wekken.

 

Inleiders: Broeder Nico Boere en Franck Ploum, theoloog

 

 

Zondag 7 april

Water in de bijbel

 

Vanuit eb en vloed en Genesis 1 gaan we de betekenis van water in de bijbel onderzoeken.

 

Eb en vloed, adem: in en uit, aarde en water – ze nodigen ons uit om de ambivalenties van ons leven te omarmen. Door open te staan voor meer en zelfs tegengestelde gevoelens tegelijk kunnen we een grotere innerlijke rijkdom ervaren. Aan de hand van bijbelstudie komen we verschillende en tegengestelde betekenissen van water op het spoor en gaan we op weg naar onze innerlijke bron.

 

We zullen luisteren naar watermuziek en beginnen en sluiten af met een zee-meditatie.

 

Inleider: Ulla Berger, geestelijk verzorger

 

Data Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Eerste Heilige Communie

Achtmaal
Presentatieviering                                               zaterdag 13 april     17.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zaterdag 18 mei      13.00 uur
Dankviering                                                          zaterdag 15 juni      17.00 uur

Klein Zundert
Presentatieviering, Palmzondag                       zondag 14 april       10.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zaterdag 8 juni        13.00 uur
Dankviering                                                          zondag 23 juni        10.00 uur

Wernhout
Presentatieviering                                               zaterdag 13 april     19.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zondag     5 mei       10.00 uur
Dankviering                                                          zaterdag 25 mei      19.00 uur

 

Heilig Vormsel                                             
zaterdag 22 juni     19.00 uur

Parochieblad staat online

Om het parochieblad in te zien, klik hier

Kerstgroet

Het team en bestuur van de Parochie H.Drie-Eenheid wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en gezond 2019.

Gulden Mis St Willebrord

 Op woensdag 19 december as. is er om 19:00 u in de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord weer de zogenaamde “Gulden Mis”. Het gebruik van deze mis bestaat al sinds de 15e eeuw op de woensdag na de derde zondag van de Advent. Tijdens de mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoord wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis wendt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De Mis heeft plaats ofwel ’s morgens voor het opgaan maar in dit geval ’s avonds na het ondergaan van de zon, met enkel kaarslicht als verlichting.

Iedereen in de regio Rucphen én Zundert is van harte uitgenodigd om deze bijzondere en sfeervolle mis mee te vieren. Celebranten zijn Pastoor Hans van Geel en Rector Norbert Schnell, op wier initiatief deze mis in Sint Willebrord weer nieuw leven werd ingeblazen.

Rooster vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 2018 regio Zundert

Rooster vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar 2018 regio Zundert.

Klik hier om het rooster in te zien.