Buurten met de Bijbel

De derde bijeenkomst van Buurten met de Bijbel is verzet van 12 naar 19 juni 2019. Tijd en plaats blijven hetzelfde.

Taizé

 

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in het Bourgondische dorpje Taizé in Frankrijk. De geschiedenis van de gemeenschap begint in 1940 wanneer broeder Roger (Roger Schutz) in het plaatsje Taizé aankomt. Hij koopt er een huis waar hij mensen opvangt die het oorlogsgeweld trachten te ontvluchten, voornamelijk Joden. De eerste broeders hebben zich intussen bij hem aangesloten, waarmee hij de oecumenische gemeenschap sticht.

In de jaren na de oorlog bezoeken de broeders geregeld gevangenen uit een nabijgelegen krijgsgevangenenkamp, die welkom zijn in hun zondagse diensten. Ze nemen ook weeskinderen op. Sinds 1949 wijden de broeders van Taizé zich aan een leven in celibaat, gemeenschapsleven en eenvoud. Er zijn nu meer dan 100 katholieke en protestantse broeders van over de hele wereld in de communiteit. Vanaf eind jaren vijftig komen in toenemende mate jongeren van over de hele wereld op bezoek in Taizé.

 

 

Elke week komen duizenden jongeren naar Taizé voor een periode van ontmoeting en bezinning. Dagelijks geven de broeders Bijbelinleidingen. Drie maal per dag komt iedereen samen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in een groepje van jongeren van verschillende nationaliteiten.

 

De duizenden bezoekers, vooral jongeren, nemen in de Verzoeningskerk grotendeels op de grond plaats om mee te bidden, te zingen en stil te zijn.

 

 

Jongeren komen tussen de vieringen in kleinere kringen samen om met elkaar te spreken over hun geloof en leven. De groepjes zijn samengesteld uit jongeren met uiteenlopende nationaliteiten.

 

In verschillende landen in Europa zoeken mensen naar manieren om gebedsmomenten in de stijl van Taizé in te richten. Ook in Nederland komen op vele plekken kleinere en grotere groepen van mensen bij elkaar om te bidden, te zingen en stil te zijn.

In 2015 ben ik, samen met een vriend, een week naar Taizé geweest. Wij hebben daar deelgenomen aan de gebedsmomenten en het gemeenschapsleven. Ik had al veel over de gemeenschap gehoord, maar was er nog niet eerder geweest. Ik heb in die week gezien hoe duizenden mensen, waaronder veel jongeren, stil kunnen worden. Je kon een spreekwoordelijke speld in de tien minuten stilte horen vallen. De stilte neemt bezit van de ruimte en de mensen.

De gezangen, waar iedereen aan deelneemt, zijn eenvoudig getoonzet en bestaan uit enkele regels, die telkens herhaald worden.  Het is een wonderlijke ervaring om een volle kerk te horen zingen.

 

 

Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een fundamentele werkelijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren. (website Taizé)

Wilt u meer informatie ga dan naar www.taizé.fr/nl

 

Pastor Wim van Reen

Retraite in Taizé

Lieve mensen, zo af en toe is het voor een pastor goed om op retraite te gaan. Ik mag dat dit jaar van 12 tot 19 mei doen. Een weekje weg uit de dagelijkse pastorale werkzaamheden.

Een retraite is een manier van herbronnen. In een omgeving van gebed en soberheid de tijd nemen voor de dingen van je hart. In de dagelijkse pastorale praktijk lukt dat niet altijd even goed.

In voorbije jaren ben ik enkele keren op retraite mogen gaan, waarbij ik de gemeenschap van Taizé in Frankrijk heb bezocht. Op deze verstilde plek in de Bourgogne, kom ik tot rust.

In Taizé  komen het hele jaar door jongeren van over de hele wereld op retraite. Ook ouderen zijn welkom, maar de focus ligt bij de jeugd. Elke week komen duizenden jongeren van over de hele wereld naar de gemeenschap, waar ze samen wonen, werken, bidden, zingen, feesten en ontmoeten.

Om de gemeenschap bij u te introduceren, heb ik een artikeltje geschreven, waarin u kennis kunt maken met Taizé. Ook vindt u daarin een vermelding naar de website van de gemeenschap, zodat u nog meer kunt lezen.

Pastor Wim van Reen

Voor meer informatie over de gemeenschap Taizé, klik hier

 

 

Buurten met de Bijbel

4 mei Dodenherdenking

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei herdenken we allen, burger en militair, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven in oorlogssituaties of tijdens vredesmissies, waar ook ter wereld.
De herdenking en de viering van onze bevrijding staan in het teken van “Vrijheid geef je door”. Voor 2019 is het jaarthema “In vrijheid kiezen”.

’s Middags om 15.00 uur zal burgemeester mevr. Poppe-de Looff bloemen leggen bij het herdenkingsmonument op de oude begraafplaats naast de kerk in Klein Zundert.

Van daar uit gaat ze naar Achtmaal om om 15.30 uur bloemen te leggen op het monument en om 16.00 uur legt ze bloemen bij het monument in Wernhout.

’s Avonds tussen 19.30 en 20.30 uur is er een herdenkingsplechtigheid bij het monument naast de St. Bavokerk in Rijsbergen.

U bent van harte welkom om deze plechtigheden bij te wonen.

 

 

 

 

Expositie “Religie door de eeuwen heen”

Expositie   “Religie door de eeuwen heen”

Deze expositie is te zien op 3 verschillende plaatsen

Heemtuin Rucphen                                                      Rucphen in Processie   
Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse           Rijsbergen Bijgeloof
Van Gogh Kerk Etten-Leur                                         Etten-Leur Van Religie naar zingeving

Van woensdag 6 maart tot en maandag 22 april

 

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel


Drie dinsdagmiddagen in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

Inleider: Franck Ploum

De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met de vreemdeling in de samenleving staat dan ook veel beschreven.
In dit leerhuis lezen we teksten over vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen ze in de context van de tijd dat ze geschreven werden en verbinden ze met de vraagstukken van migratie en vreemdelingschap in onze tijd.

Data      dinsdag 23 en 30 april, 7 mei
Tijd       14.30 – 16.45 uur (aansluitend 17.00 uur Vespers – optioneel)
Waar     Broederhuis Ste.-Marie – Boomstraat 7 Huijbergen
Kosten   €30,-
aanmelden: franck@abcfh.nl of via www.abcfh.nl

 

i.s.m. Stichting Zinsverband – www.zinsverband.nl 

 

 

Retraitedagen – Vreemdeling ben ik

 

13-15 mei 2019 in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

 

begeleiding: br. Bram Hommel en Franck Ploum

 

De ervaring van vreemdeling-zijn kan beangstigen en bevrijden tegelijk. Waar ben je thuis of waarmee ben je verbonden wanneer je toch ‘slechts’ vreemdeling bent? Maar ook: als vreemdeling ben ik vrij, ik hoef me niet te hechten aan geld en goed en bezit. Vreemdelingschap helpt je in vrijheid te leven. Tegelijk geeft de bijbel aan dat bevrijde vreemdelingschap een verantwoordelijkheid mee: behoed de aarde maar bezit haar niet. En: ontferm je over de mens die als jij, vreemdeling is of als vreemdeling bij je aanklopt.

 

Hoe ervaar ik mijn aanwezigheid op deze wereld? Ben ik een vreemdeling op aarde? Hoe ga ik om met dat vreemdelingschap? Wie of wat draagt mij als vreemdeling?

 

Drie dagen van gesprek, ontmoeting en verdieping.

 

Data      maandag 13 mei – woensdag 15 mei 2019
Tijd       aankomst maandag 14.00 uur – vertrek woensdag 14.00 uur
Waar     Broederhuis Ste.-Marie – Boomstraat 7 Huijbergen
Kosten   €125,-
aanmelden: franck@abcfh.nl of via www.abcfh.nl

 

Bezinningszondagen in de veertigdagen tijd

Bezinningszondagen in de veertigdagentijd

 

Ook dit jaar zijn er in de weken voor Pasen weer enkele bezinnningszondagen in het Broederhuis Ste.-Marie aan de Boomstraat 7 in Huijbergen. Vier dagen waarop een inleider u meeneemt in een thema. Voorafgaand kunt u deelnemen aan de eucharistieviering en na afloop is er koffie met de broedergemeenschap. De kosten zijn €20,- per dag (incl. materiaal, koffie/thee en warme maaltijd). De zondagen zijn los te bezoeken, maar u kunt ook intekenen voor de hele serie. Meer informatie via de website www.abcfh.nl of mail naar Franck Ploum: franck@abcfh.nl

 

 

Zondag 10 maart

Gedoopt zijn

 

“Water verandert alles” en “Mens, waar ben je?”. Dit zijn de twee thema’s die in de Veertigdagentijd 2019 centraal staan. Gaat het bij “Water verandert alles” in eerste instantie om materiële aspecten van dit thema, in de ochtendbijeenkomst wordt vooral stil gestaan bij de spirituele kant ervan: het Doopsel. Vertrekkend vanuit de doopcantate  “Christ unser Herr zum Jordan kam”(BWV 7) overwegen we wat het gedoopt zijn voor ons leven betekent.

 

Van daaruit is de stap naar de thematiek van het Hongerdoek 2019 “Mens, waar ben je?” niet groot of gekunsteld. Gedoopt zijn houdt een levensopdracht in. De cantate “Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164) brengt op een indringende wijze, tekstueel en muzikaal, deze opdracht tot klinken: Noem je jezelf christen, gedoopte, leef er dan ook naar. Het dubbel gebod: God beminnen en de naaste als jezelf.

 

Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt

 

 

Zondag 17 Maart

Omgekeerd perspectief

 

Komt, in de woestijn van deze Veertigdagentijd, Pasen al binnen mijn bereik? Een vraag die je ook achterstevoren kunt lezen: Kom ik al binnen het bereik van Pasen? Draait alles om mij, met Christus nog net aan de horizon, of gaat de bezieling juist uit van Hem, en mag ik alvast binnen zijn actieradius vallen? “Zou Hij die het oog maakte Zelf niet zien?” Perspectief-draai van 1800, om tureluurs van te worden.

 

Welnee, zeggen dan de ikonenschilders, gewoon lef hebben, kijken wat er gebeurt! In hun afbeeldingen verwerken zij perspectieflijnen die op het eerste gezicht helemaal niet kloppen, maar die – als je het eenmaal doorhebt – een diep spiritueel besef weergeven: staar je niet langer blind op je vermeende centrale positie, krabbel eerbiedig achteruit om Christus en de zijnen op je toe te laten. “Mens waar ben je? – Heer, maak dat ik zien kan.”  Ikonen brengen in beeld hoe wij ons hart kunnen afstemmen op Hem die Liefde wekt.

 

Inleider: Pieter van Ginneken

 

 

 

 

Zondag 24 maart

Mens waar ben je ? – Door het water gaan

 

Voordat het volk hun beloofde land mag binnengaan, moet het de Jordaan oversteken. De Jordaan is de rivier die de vloeibare lijn tussen leven en niet-leven markeert. Door het water gaan betekent tot leven komen, mens worden en verrijzenis in jezelf tot stand brengen.

 

De veertigdagentijd is een tocht van woestijn naar vruchtbaar land. Deze tijd staat symbool voor het zoeken in ons eigen leven naar menswording en leven als verrezen mensen. Dat betekent niet alleen dat jijzelf tot leven mag komen, maar dat je ook de vraag: ‘mens, waar ben je?’ verstaat en die vraag hoort als een oproep ieder ander mens tot leven te wekken.

 

Inleiders: Broeder Nico Boere en Franck Ploum, theoloog

 

 

Zondag 7 april

Water in de bijbel

 

Vanuit eb en vloed en Genesis 1 gaan we de betekenis van water in de bijbel onderzoeken.

 

Eb en vloed, adem: in en uit, aarde en water – ze nodigen ons uit om de ambivalenties van ons leven te omarmen. Door open te staan voor meer en zelfs tegengestelde gevoelens tegelijk kunnen we een grotere innerlijke rijkdom ervaren. Aan de hand van bijbelstudie komen we verschillende en tegengestelde betekenissen van water op het spoor en gaan we op weg naar onze innerlijke bron.

 

We zullen luisteren naar watermuziek en beginnen en sluiten af met een zee-meditatie.

 

Inleider: Ulla Berger, geestelijk verzorger

 

Data Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Eerste Heilige Communie

Achtmaal
Presentatieviering                                               zaterdag 13 april     17.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zaterdag 18 mei      13.00 uur
Dankviering                                                          zaterdag 15 juni      17.00 uur

Klein Zundert
Presentatieviering, Palmzondag                       zondag 14 april       10.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zaterdag 8 juni        13.00 uur
Dankviering                                                          zondag 23 juni        10.00 uur

Wernhout
Presentatieviering                                               zaterdag 13 april     19.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie                    zondag     5 mei       10.00 uur
Dankviering                                                          zaterdag 25 mei      19.00 uur

 

Heilig Vormsel                                             
zaterdag 22 juni     19.00 uur