Parochie Christus Koning

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Viering in Achtmaal zaterdag 24 april 17.00 uur

Eucharistieviering voorganger pastor Peter de Rooy

Misintenties:

Jgt. Adriaan Peeters

Er wordt 1 collecte gehouden

Dinsdag 27 april. 9.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger pastor Wim van Reen

Kerkschoonmaken groep 2

Tijdens de lockdown zal er geen spreekuur worden gehouden, voor vragen kunt u bellen naar Ria van Aert 076 598 5570

Vanwege de corona willen wij u vragen om voortaan een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.