Artikelen door admin

Nieuwe teamassistente

Mijn naam is Jeannette Jongenelen-de Kort. Geboren en getogen in het Zeeuwse Goes, maar al meer dan 25 jaar woonachtig in het mooie Roosendaal. Daar heb ik samen met mijn man 25 jaar een transportbe-drijf en autoverhuur gehad. Ik ben 57 jaar en ik heb een dochter van 24 jaar, een Jack Russell van 12 […]

Maand van de bijbel

Maand van de Bijbel Ik wist het niet, maar er schijnt een theoloog des vaderlands te bestaan. Net als de dichter en de denker des vaderlands, hebben we ook een theoloog des vaderlands. En we hebben ook de maand van de Bijbel. Ook dat wist ik niet. Ik moet blijkbaar toch beter opletten. De maand […]

Doopbrief

  Beste doopouders,   U heeft gevraagd of uw kind gedoopt kan worden in één van de kerken in de Parochie de Heilige Drie-Eenheid. U bent van harte welkom en wij hopen dat het een mooie viering zal zijn. De opgave voor de doop moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de doop geschieden.   Als […]

Caritas

INTERPAROCHIELE CARITAS INSTELLING RIJSBERGEN-ZUNDERT   Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.   Per 1 januari 2015 zijn de parochiële caritasinstellingen van de parochie H. Trudo te Zundert en de parochie St. Bavo te Rijsbergen door de bisschop van Breda samengevoegd tot R.K. Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert.  […]

Doopprotocol Regio Zundert/Regio Rucphen

Protocol rondom doop. Aanvraag voor een doop komt binnen bij de parochie(kern). De datum die afgesproken wordt dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen. Er wordt een inschrijfformulier aan de ouders gemaild of meegegeven met de vraag om dit zo spoedig mogelijk geheel ingevuld terug te sturen (digitaal of per post). Het kan […]

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel Drie dinsdagmiddagen in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen Inleider: Franck Ploum De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met de vreemdeling in de samenleving staat dan ook veel beschreven. In dit leerhuis lezen we teksten over vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen […]

Bezinningszondagen in de veertigdagen tijd

Bezinningszondagen in de veertigdagentijd   Ook dit jaar zijn er in de weken voor Pasen weer enkele bezinnningszondagen in het Broederhuis Ste.-Marie aan de Boomstraat 7 in Huijbergen. Vier dagen waarop een inleider u meeneemt in een thema. Voorafgaand kunt u deelnemen aan de eucharistieviering en na afloop is er koffie met de broedergemeenschap. De […]