Artikelen door admin

Nieuwe teamassistente

Mijn naam is Jeannette Jongenelen-de Kort. Geboren en getogen in het Zeeuwse Goes, maar al meer dan 25 jaar woonachtig in het mooie Roosendaal. Daar heb ik samen met mijn man 25 jaar een transportbe-drijf en autoverhuur gehad. Ik ben 57 jaar en ik heb een dochter van 24 jaar, een Jack Russell van 12 […]

Doopbrief

  Beste doopouders,   U heeft gevraagd of uw kind gedoopt kan worden in één van de kerken in de Parochie de Heilige Drie-Eenheid. U bent van harte welkom en wij hopen dat het een mooie viering zal zijn. De opgave voor de doop moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de doop geschieden.   Als […]

Caritas

INTERPAROCHIELE CARITAS INSTELLING RIJSBERGEN-ZUNDERT   Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.   Per 1 januari 2015 zijn de parochiële caritasinstellingen van de parochie H. Trudo te Zundert en de parochie St. Bavo te Rijsbergen door de bisschop van Breda samengevoegd tot R.K. Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert.  […]

Doopprotocol Regio Zundert/Regio Rucphen

Protocol rondom doop. Aanvraag voor een doop komt binnen bij de parochie(kern). De datum die afgesproken wordt dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen. Er wordt een inschrijfformulier aan de ouders gemaild of meegegeven met de vraag om dit zo spoedig mogelijk geheel ingevuld terug te sturen (digitaal of per post). Het kan […]