Opgave H. Vormsel

We gaan beginnen met de voorbereidingen van Het Heilig Vormsel.

Het Heilig Vormsel vindt plaats op vrijdag 19 juni 2020.

Als U wilt dat uw kind hieraan deelneemt dan kunt U contact opnemen met Ingrid van Tetering,

telefoonnummer 0623219752 of via mail Ingridvantetering@gmail.com