Gulden Mis St Willebrord

 Op woensdag 19 december as. is er om 19:00 u in de Heilige Willibrorduskerk te Sint Willebrord weer de zogenaamde “Gulden Mis”. Het gebruik van deze mis bestaat al sinds de 15e eeuw op de woensdag na de derde zondag van de Advent. Tijdens de mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoord wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis wendt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De Mis heeft plaats ofwel ’s morgens voor het opgaan maar in dit geval ’s avonds na het ondergaan van de zon, met enkel kaarslicht als verlichting.

Iedereen in de regio Rucphen én Zundert is van harte uitgenodigd om deze bijzondere en sfeervolle mis mee te vieren. Celebranten zijn Pastoor Hans van Geel en Rector Norbert Schnell, op wier initiatief deze mis in Sint Willebrord weer nieuw leven werd ingeblazen.