Caritas 2021

Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.

Per 1 januari 2021 heeft de bisschop van Breda mgr. Liesen één caritas instelling ingesteld voor de  gemeente Zundert onder de naam:  “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning.”

 

Bestuursleden “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning”:

Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)

Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)

Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)

Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)

De heer C.G.M. Vanlaerhoven (lid)
De heer A.M.J. Schrauwen (lid)
De heer H.J.M. Poppelaars (lid)

Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal adviseur.

 

Het bestuur is te bereiken via e-mail: ipctrudobavo@ziggo.nl  of via de pastorie.